Spausdinti

Jau treti metai kai Bernelių šv. Mišiose Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje,  Ukmergės A. Smetonos gimnazijos skautai kartu su Ukmergės jūrų skautais įnešė Betliejaus Taikos ugnį. Ji yra su meile ir iš toli atnešta ugnis,  Austrijos skautai ją uždegė Betliejuje, Jėzaus Gimimo bažnyčioje, ir ji nuo to laiko plinta per pasauly. Nes žmonės tiki, kad Betliejaus ugnis suteiks taiką ir geresnio pasaulio viltį.

Simbolinė žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją ne tik šį vakarą bet ir likusias dienas.

Du nykštukai lydimi skautų atnešė iškilmingai atnešė taikos ugnį prie altoriaus, o iš paskos ėję skautai atnešė didžiulę baltą žvakė- simbolį bendruomenės kurią nuo Betliejaus taikos ugnies uždegė Ukmergės dekanas Vaidas Bartkus. Šv. Mišių aukos dalyje skautai nešė atnašas: gėles, duoną, žvakę, kūčiukus, vyną ir duoną taip pristatydami Dievui žemės ir žmogaus darbo vaisius.

Po šv. Mišių skautai ir Ukmergės A. Smetonos gimnazistai paruošė sveikinimą ir koncertą visai tikinčių bendruomenei. Linkėdami „kai žiema vėl žemę nubučiuos ir kai žodžiai, gerumu pavirtę, tūps lyg paukščiai ištestuos delnuos... O svajonės, trapios lyg varvekliai, eis sutikt naujos aušros. Tebunie Jums geras šitas rytas ir diena, ir metai nuo pradžios“

Ir tada kiekvienam atėjusiam buvo įteikta uždegta taikos žvakė kad galėtų parsinešti į savo namus.