2011 metų vasario 12 dieną Kauno arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų vadovai rinkosi į tarybos posėdį Ukmergėje.

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais visų Kauno arkivyskupijos dekanatų šeimos centro savanoriai ir darbuotojai rinkosi į adventines rekolekcijas.

Ukmergės dekanato šeimos centro savanoriai ir sužadėtiniai šį sekmadieni lapkričio 21 diena Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje dalyvavo pamaldose ir meldėsi už moteris ir šeimas patyrusias kūdikio netektį dėl persileidimo ar aborto ir negimusius kūdikius.

2009 05 24 Ukmergės šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vyko renginiai, skirti Jubiliejiniams Evangelijos žinios metams.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną Šiluvoje tradiciškai švenčiama Marijos diena. Trečiadienį į Šiluvą, kur 1608 metais apsireiškė Švč. Mergelė Marija, susirinko gausus būrys maldininkų iš įvairių Lietuvos parapijų. Iškilmėse gausiai dalyvavo ir Ukmergės dekanato, kuriam priklauso penkiolika parapijų, tikintieji. Piligriminė kelionė buvo skirta Jubiliejiniams Evangelijos žinios metams.